اندفا چیست؟

این فناوری به دلیل بهره گیری از پرتوهای لیزری طیف مریی و مادون قرمز، ارتباطی امن، با نرخ ارسال و دریافت بسیار بالا و ارزان قیمت، برخلاف لینک های رادیویی معمول ارایه می کند. تقریبا یک دهه از معرفی اولین نسخه های تجاری شده ی این فناوری به بازارهای جهانی صنعت ارتباطات میگذرد و روزانه تحقیقات و محصو ت جدیدی از ابعاد مختلف این فناوری گزارش و عرضه میگردد. تیم تحقیقاتی اندفا دانشگاه زنجان به عنوان اولین تیم پژوهشی در کشور توانسته است با طراحی و ساخت اولین نمونه کاملا بومی این فناوری امکان مطالعه و توسعه این فناوری پیشرفته را در کشور ممکن سازد.