پهنای باند گیگابایتی

به دلیل استفاده از طول موج‌های مریی و مادون‌قرمز طیف الکترومغناطیس و فرکانس‌های بالاتر این محدوده از طیف به نسبت طیف رادیویی معمول در ارتباطات بی‌سیم، این سیستم‌ها ارتباطی با نرخ ارسال و دریافت بسیار بالای داده در مقایسه با لینک‌های رادیوئی معمول ارائه می‌کند.