تطابق بالا با سیستم های موجود

# به دلیل ماهیت بی‌سیم بودن این فناوری، استفاده از اندفا انعطاف‌پذیری و سرعت نصب بالایی ارایه می‌نماید و بدون هزینه‌های سنگین زیرساختی فیبرنوری می‌تواند پهنای‌باند گیگابیتی با ماهیت بی‌سیم عرضه کند. نصب فرستنده و گیرنده در مکان موردنیاز و توجیح اولیه، تمامی عملیات اجرایی است که برای راه‌اندازی یک لینک اندفا مورد نیاز است. فناوری به کار رفته در سیستم اندفای طراحی شده در دانشگاه زنجان در تطابق کامل با استانداردهای مخابراتی است، و بدون هیچ گونه تعریف و آماده‌سازی قابلیت اتصال به خروجی‌های استاندارد تجهیزات مخابراتی و ارایه سرویس را داراست.