تیم مکانیک

آبان ۱۳۹۹
به دلیل عدم آشنایی با طرز کار سیستم اپتیکی مورد استفاده و عدم آشنایی با سیستم موجود در آزمایشگاه در ماه اول، بیشتر وقت صرف یاد گیری نحوه عملکرد سیستم شد و خواسته ها و نیاز ها برای سیستم جدید بررسی شدند. بعد از این مرحله وارد مرحله‌ی ایده پردازی و ایجاد مدل های اولیه با نرم افزار شدیم. -
آذر ۱۳۹۹
سه ایده مختلف برای تیپ تیلت بررسی و مدل شد که در نهایت یکی از مدل ها به دلیل ارضا کردن شرایط مورد نیاز مثل دقت چرخش و برگشت پذیری بالا (یعنی خطای هیسترزیس کم) انتخاب شده و برای اصلاح و بهبود به مراحل بعد رفت. در مراحل بعد چون محدودیت فضا و محدودیت های ساخت وجود داشت، طی چندین مرحله اصلاحات به مدل مورد نیاز رسیدیم و در این مرحله مدل سازی تیپ تیلت ۱۱۰ میلی متری به اتمام رسید و در مرحله آخر نقشه های دو بعدی (نقشه ساخت) استخراج شدند و برای بازنگری ارسال شدند و در نهایت تحویل تراش کار گردیدند. -
دی ۱۳۹۹
نیاز به قطعه ای با عملکرد مشابه به سه راهی که نور لیزر ها را در مسیر های مختلف تغییر دهد، باعث شد که سراغ طراحی فیلیپ فلاپ برویم. در طراحی این قطعه ابتدا نیاز ها و آنچه که از این قطعه انتظار می‌رفت بررسی شدند. بعد از این که کاملا نیاز سنجی شد سراغ مدل های اولیه رفتیم . در مدل اولیه که طراحی شد امکان ساخت با دستگاه های موجود وجود نداشت و ضایعات مواد اولیه زیاد می‌شد و هزینه ساخت بالاتر می‌رفت که این مورد باعث شد سراغ مدل ها و ایده های دیگر برویم. مدل ثانویه تا حد زیادی به مدل نهایی نزدیک بود اما هنوز در نحوه حرکت و عامل حرکت صفحه ای که قرار بود حرکت داشته باشد مشکلاتی وجود داشت. بعد از جلسات متعدد و بررسی های محدودیت ها و چندین سری مدل کردن و اصلاح کردن مدل ها به مدل نهایی رسیدیم اما موضوعی که بررسی نشده بود، خطاهای ممکن در ساخت بود که برای جبران این موضوع ما سراغ طراحی یک تیپ تیلت مجزا روی صفحه ای که آینه روی آن قرار دارد، رفتیم و این موضوع نیز حل گردید. در کل طراحی این قطعه بیشتر از یک ماه زمان برد. -
بهمن ۱۳۹۹
طراحی نگهدارنده لیزر راهنما (هولدر لیزر گایدر) در بهمن ماه شروع شد و بعد از بررسی چند مدل که ایده آنها در جلسات قبلی داده شده بود، در نهایت به مدلی رسیدیم که تشکیل شده از دو صفحه با عملکرد سه نظام بود که لیزر تقریبا شکلی مشابه استوانه دارد داخل این سه نظام میگیرد و علاوه بر قابلیت بالا و پایین شدن (حرکت انتقالی) حرکت چرخشی را هم دارا می باشد. -
اسفند ۱۳۹۹
طراحی نگهدارنده لنز که دتکتور در فاصله‌ی کانونی آن باید قرار گیرد انجام شد. به دلیل محدودیت فضا برای نگهداری لنز که ابعاد بزرگی هم داشت طرح های مختلفی ارائه شد ولی در نهایت به یک چهار نظام همراه با رینگ رزوه دار رسیدیم که قابلیت استفاده برای لنز های مختلف را هم می‌تواند داشته باشد و به نحوی آینده نگری در طراحی رعایت شده است تا در آینده بدون اعمال تغییرات جدی بتوان از لنز با ابعاد مختلف استفاده کرد. -
فروردین ۱۴۰۰
در فروردین ماه تقریبا تمام وقت صرف ایده پردازی برای هولدر دوربین و هولدر لیزر دیتا و هولدر پاورمتر و هولدر دتکتور شد و با توجه به محدودیت های فراوان و کمبود وقت و نیاز به دقت بالا در سیستم، اصلاح این ایده ها خیلی زمان برد. لازم به ذکر است که قبل از رسیدن به ایده‌ی نهایی بیشتر از ۵ مورد مدلسازی انجام شد تا کاملا متوجه محدودیت ها شویم و اینکه بدانیم اگر یک طرحی با اصلاح قابلیت استفاده دارد، اصلاح کنیم تا به هدف مورد نیاز برسیم. -
اردیبهشت ۱۴۰۰
در اردیبهشت ماه نقشه های ساخت مدل ها و قطعات قبلی که بعد از نهایی شدن نقشه های ساخت آنها تهیه نشده بود، استخراج شد و تحویل تراشکار گردید. و شروع به مدل کردن هولدر دتکتور گردید. بعد از مدل کردن و مشخص شدن ایرادات و اشکالات جدید و اصلاح این مشکلات طی چندین مرحله، به مدل نهایی هولدر دتکتور رسیدیم. البته قطعه تیپ تیلت ۴۵ درجه از قبل طراحی شده بود ولی در این مرحله یک قطعه به آن اضافه گردید که قابلیت چرخش به محوریت کیج را داشته باشد که شامل دو قطعه بود که طراحی شد و نقشه های دو بعدی تحویل گردید. -
خرداد ۱۴۰۰
در خرداد ماه نقشه های ساخت هولدر دتکتور به اتمام رسیدند و تحویل شدند، در مرحله بعد هولدر پاورمتر ایده پردازی و مدل شد و بعد از چند اصلاح جزئی نقشه های دو بعدی استخراج گردید و همچنین در این مرحله هولدر شیشه مقابل پاورمتر نیز طراحی شد که به دلیل نداشتن پیچیدگی های خیلی زیاد بعد از چند اصلاح جزئی به مدل نهایی رسیدیم و نقشه های ساخت این قطعه هم تحویل تراشکار گردید. -
تیر ۱۴۰۰
در تیر ماه هولدر دوربین طراحی شد و مدل ها طی چندین جلسه بررسی شدند. در ظاهر هولدر دوربین خیلی مشابه هولدر لیزر دیتا و هولدر دتکتور خواهد بود اما در جزئیات تفاوت های دارند. این مدل ها طوری طراحی شدند که علاوه بر حفظ مرکزیت قابلیت تنظیم فاصله کانونی با دقت بسیار بالا را داشته باشند. در این ماه نقشه های ساخت هولدر دوربین هم استخراج و تحویل داده شد. -
مرداد ۱۴۰۰
هولدر لیزر هم مشابه هولدر دوربین طراحی شده چون در کلیات مشابه هستند. به همین دلیل وقت کمتری برای مدلسازی و طراحی نیاز بود، در مرداد ماه مونتاژ کلی سیستم هم آماده شد و چیدمان قطعات در سیستم به طور کامل مشاهده شدند. و سعی در مناسب سازی مکان قطعات شد که کمترین فضا را اشغال کنند یا به عبارت دیگر در یک فضای مشخص یا یک باکس به طور مرتب قرار بگیرند.-
شهریور ۱۴۰۰
در شهریور ماه انیمیشن هایی از فایل های اسمبل (مونتاژ ) شده، تولید شد که مدل های اسمبل شده را در جهات مختلف برای معرفی طرز کار سیستم نمایش می‌دهد. جهات نمایش در این انیمیشن ها چندین بار اصلاح شد تا بتوانیم در بهترین زوایا این انیمیشن ها را تولید کنیم و تحویل گروه تبلیغات و تولید انیمیشن بدهیم. در کلیه مراحل کار مورد هایی پیش امد که قطعا نیاز به یادگیری بیشتر و شناخت بیشتر از نرم افزار سالید ورکس داشت، به همین دلیل قطعا این پروژه برای بنده علاوه بر تجربیات فراوانی که به همراه داشت باعث یادگیری عمیق تر نرم افزار سالید ورکس هم شد. -